Equips d’impressió de preu per CÒpia

Equips d’impressió i màquines multifunció (negre i a color) de compra o amb una quota de rènting i amb un preu per còpia realitzada que inclou manteniments, peces de recanvi i consumibles.

Estudi costos d’impressió:

Estudiem el vostre parc d’equips d’impressió actual per tal d’optimitzar i reduir costos, basant-nos en el número de pàgines impreses i quantitat de consumibles consumits durant un cert període de temps. En base a aquestes dades realitzem un estudi d’estalvi de costos, totalment de franc,  proposant un nou escenari amb equips de preu/còpia  més eficients, amb  més prestacions, amb el millor preu del mercat, i amb un estalvi mensual/anual  considerable.