SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ

Oferim serveis de recollida i transport de documentació a destruir, i entreguem certificat de destrucció de Gestor de Residus.

També recollim altres residus per a reciclar, així com paper, cartró, plàstic, fustes, metalls, material informàtic, etc