Sistemes de control de presÈncia

En base a la nova obligació empresarial de registres de les jornades dels treballadors amb jornada parcial i complerta, segons el Reial Decret Llei 8/2019 de 8 de març, us volem oferir un Terminal de Control de Presència per afrontar el canvi normatiu i evitar sancions.

Possibles opcions, combinables entre sí:

⦁ Fitxatge a través de terminal mitjançant empremta digital/numèric/targeta
⦁ Fitxatge a través de mòbil, tableta, portàtil o PC. (per empreses amb treballadors amb mobilitat o teletreball).

Amb opció software o Cloud.

Característiques del Software:

⦁ Empleats: inclou calendari privat i de perfil, horaris de treball flexibles.
⦁ Calendaris: els calendaris es poden definir i personalitzar per cada empleat. Suporta dies amb variants horaris o esdeveniments: vacances, viatges…
⦁ Horaris: Hores extres. Suporta torns diürns, nocturns, rotatius i flexibles, control.la la vigència de períodes de treball temporal…
⦁ Fixatges: Suporta arrodoniments de fixatges, incidències automàtiques i interrupcions.
⦁ Informes: Crea informes i els exporta per obtenir tota la informació complerta.
⦁ Càlcul de saldos. Gestiona diferents conceptes de saldo i realitza l’administració de forma flexible.