EXTERNALITZACIÓ DE SERVEIS IT / CLOUD

Escriptori Virtual en el núvol
L’escriptori virtual compleix les funcionalitats d’un PC, però no hi ha dependència amb cap ordinador ni màquina física, sinó que aquesta serveix d’accés a l’ordinador virtual, que està en els servidors que ENUVE té en Colt, considerat un dels millors datacenter de l’Estat . Els usuaris disposen d’un escriptori virtual Windows 10, accessible des de qualsevol ubicació i des de qualsevol dispositiu (Windows, Mac, Linux, Android, IOS, etc.)

Infraestructura virtual per a l’empresa
La contractació d’escriptoris virtuals per a una empresa inclou la virtualització de la infraestructura necessària per al funcionament de la seva informàtica, sense necessitat de disposar d’aquests recursos físics en local. D’aquesta manera podem disposar de servidors d’acord amb el consum necessari i unificar o redistribuir xarxes per a la comunicació de seus o usuaris com si estiguessin en una mateixa ubicació.

Aplicacions instal·lables
Qualsevol aplicació compatible amb Microsoft Windows: aplicacions d’ofimàtica (Microsoft Office, Libre Office, …), aplicacions corporatives (ContaPlus, A3 Software, SAP, Navision, Dynamics, …), etc.

Màxima seguretat
Firewall Fortinet per tot l’entorn de client.
Antivirus inclòs
Backups diaris amb retenció de 7, 15 o 30 dies, ampliable segons les necessitats del client.
Tota la informació xifrada SSL.
Totes les Certificacions de Seguretat.

Pagament per ús
Tot l’entorn del client pot créixer o decréixer segons la necessitat d’aquest, i només pagarà pel servei utilitzat, sense cap tipus de permanència.
Els recursos necessaris de la infraestructura són il·limitats.